Preventiemaatregelen

We willen jullie nog eens de duidelijk de richtlijnen meegeven die de overheid meegeeft ivm de instructies voor de gebruiker. 

De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als voor de huishoudhulp!

  • Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de werknemer. *Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden, kan er niet gepoetst worden.  Ook niet met mondmasker.
  • De federale richtlijnen inzake het gebruik van een mondmasker worden strikt nagevolgd.
  • De klant plant niet-essentiële bezoeken buiten de  poetsuren
  • De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek of keukenrol, vloeibare zeep en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.
  • De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt, best ook vooraleer de werknemer aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt.
  • De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden. Het is in dat kader aan te bevelen om van elektronische dienstencheques gebruik te maken.


2. De gebruiker neemt contact op met de onderneming als hij denkt dat het werk moeilijk op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

3. Er kan niet gepoetst worden bij een gebruiker die in quarantaine of isolatie is.

De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet. De gebruiker kan aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan indien hij dit niet onmiddellijk doet. 

4. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt gelden de contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.

Laatste nieuws

Icon